บอกบุญบอกรัก วันมาฆบูชา
13 กุมภาพันธ์ 2557
คุณจะฉลอง สองเทศกาล อย่างไร ในวันเดียวกัน
ดูเพิ่มเติม

 

ชื่อกิจกรรม

บอกบุญบอกรัก วันมาฆบูชา

 

กติกา

๑. เขียนข้อความสั้นๆ บอกว่าคุณจะทำอะไรในวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันแห่งความรักในปีนี้? โพสต์ข้อความที่ www.facebook.com/sarnrak.rolemodel ผู้ที่โพสต์ข้อความเช้าวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๖.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. สิบคนแรก จะได้รับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รางวัลละ ๓ ใบ รวม ๑๐ รางวัล

๒. กรุณาเขียนข้อความที่สุภาพ ไม่ลบหลู่พระพุทธศาสนา ไม่พาดพิงการเมืองหรือบุคคลอื่น ข้อความที่ไม่เหมาะสมจะถูกลบออกจากพื้นที่โพสต์

๓. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทางเฟสบุ๊คสานรัก

๔. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๕. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนเปลี่ยนมือให้ผู้อื่น

๖. สานรักขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การส่งมอบของรางวัล

สานรักจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (EMS)