เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก 2562
9 มกราคม 2562
เอไอเอส ขอเชิญเด็กๆมาสนุกกับกิจกรรม การละเล่น และของรางวัลมากมายในวันเด็กแห่งชาติ 2562 *** จัดพร้อมกันทั่วประเทศ *** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมข้างล่างนะคะ
ดูเพิ่มเติม

banner_ChildrenDay2019.jpg


เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก ตอน The Next Generation Kids
12 มกราคม 2562

 

     kidsparty.png

1)  จังหวัดนครราชสีมา  จัดที่สวนสัตว์นครราชสีมา   

      เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก  • โซนเกมดิจิทัล เกม VR  • กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา
     • กิจกรรมมอบโชค สอยดาว  • กิจกรรมเกมแสนสนุก และแจกของขวัญวันเด็กจากเอไอเอส

    zoo_cute_vector_148146.jpg

2)  จังหวัดอุบลราชธานี  จัดที่สวนสัตว์อุบลราชธานี   

     เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก  • กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ผ่าน QR code  • เกม VR ดูสัตว์โลก  • กิจกรรมโยนบอลลงห่วง • กิจกรรมเกมแสนสนุก และ 
    แจกของขวัญวันเด็กจากเอไอเอส


    childrenday.jpg

3)  จังหวัดขอนแก่น  จัดที่ลานซังเคน เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

     เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก  • กิจกรรมเกมแสนสนุก และแจกของขวัญวันเด็กจากเอไอเอส

    kidsjumprope.png

4)  จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดที่บึงพลาญชัย

     เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก  • กิจกรรมเกมแสนสนุก และแจกของขวัญวันเด็กจากเอไอเอส

kidsinairplane.jpg
5)  จังหวัดอุดรธานี  จัดที่กองบิน 23

     เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก  • กิจกรรมเกมแสนสนุก และแจกของขวัญวันเด็กจากเอไอเอส

     playground3.jpg

6)  จังหวัดชลบุรี  จัดที่ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางทราย

     เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก  • เกมดิจิทัล Game Wii & game VR  • กิจกรรมเกมแสนสนุก และแจกของขวัญวันเด็กจากเอไอเอส

boyplaysVR.jpg
7)  จังหวัดปราจีนบุรี  จัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่

     เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก  • เกมดิจิทัล Game Wii  • กิจกรรมเกมแสนสนุก และแจกของขวัญวันเด็กจากเอไอเอส

      carnival1.jpg

8)  จังหวัดนครปฐม  จัดที่พระราชวังสนามจันทร์

     เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก  • เกมกีฬาดิจิทัล  • กิจกรรมเกมแสนสนุก และแจกของขวัญวันเด็กจากเอไอเอส

      playground2.png
9)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดที่สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก  • กิจกรรมเกมแสนสนุก และแจกของขวัญวันเด็กจากเอไอเอส

      kidsparty.jpg

10)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดที่กองบินที่ 7

        เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก  • กิจกรรมเกมแสนสนุก และแจกของขวัญวันเด็กจากเอไอเอส

 

หมายเหตุ : กรณีสถานที่และกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบทาง www.sarnrak.net