เอไอเอสร่วมกับ ปอ.รุ่น 2554 มอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้กระทรวงกลาโหม
11 ธันวาคม 2561
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส ร่วมกับพลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2554 และคณะ มอบรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า 2,200,000 บาท ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นต้นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีพลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ดูเพิ่มเติม

เอไอเอส ร่วมกับคณะ วปอ. รุ่นที่ 2554 มอบรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส ร่วมกับพลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2554 และคณะ มอบรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 2,200,000 บาท ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นต้นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

บุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

  1. พลเอก อนุชิต อินทรทัต     ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กระทรวงกลาโหม
  2. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา     ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม
  3. พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์     รองปลัดกระทรวงกลาโหม (2)
  4. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์     ปลัดกระทรวงกลาโหม
  5. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์     ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส
  6. พลเอก วิสุทธิ์ นาเงิน     ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2554
  7. ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2554