พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
11 ตุลาคม 2561
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทีมงานสานรักจากเอไอเอสขออัญเชิญพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์จากหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” จัดพิพม์โดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ อ่านพระราชประวัติของพระองค์ได้ที่นี่
ดูเพิ่มเติม

ลิ้งค์พระราชประวัติของพระองค์ https://kingbook.tu.ac.th/Data/KingBhumibol.pdf