เอไอเอสเพื่อสังคม
นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าแล้ว AIS ยังมีเจตนาแน่วแน่ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
konkeng_txt
คนเก่งหัวใจแกร่ง สัปดาห์นี้
10 มกราคม 2562
ตอน หนึ่งบาทต่อชีวิต ด.ญ.นภัสสร ไชยสัตย์ (พลอย) ดูเพิ่มเติม
ติดตามชมรายการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ทุกวันพฤหัส เวลา 15.00 น. ได้ทั้งสี่ช่องทาง:
: sarnrakais :AIS Sarnrak
ทำเนียบคนเก่งหัวใจแกร่ง
พบทำเนียบคนเก่ง รวบรวมแหล่งข้อมูลภาพ และเสียงของเยาวชนไทยที่หัวใจแกร่ง
ดูเพิ่มเติม
บัณฑิตคนเก่ง
อีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของบััณฑิตสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่งทุกคน
ดูเพิ่มเติม
วารสาร...สานรัก
ฉบับที่ 81
พ.ย.-ธ.ค. 2560