เอไอเอสเพื่อสังคม
นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าแล้ว AIS ยังมีเจตนาแน่วแน่ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
konkeng_txt
คนเก่งหัวใจแกร่ง สัปดาห์นี้
13 สิงหาคม 2559
ตอน ใจบอกให้สู้ นายธนกร บุญเปี่ยม (โอ๊ต) ดูย้อนหลัง
ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 14.30 น. ทางช่อง 1 เวิร์คพอยท์
ทำเนียบคนเก่งหัวใจแกร่ง
พบทำเนียบคนเก่ง รวบรวมแหล่งข้อมูลภาพ และเสียงของเยาวชนไทยที่หัวใจแกร่ง
ดูเพิ่มเติม
บัณฑิตคนเก่ง
อีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของบััณฑิตสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่งทุกคน
ดูเพิ่มเติม
วารสาร...สานรัก
ฉบับที่ 70
ม.ค.-ก.พ. 2559