ทำเนียบคนเก่ง
รวบรวมรายชื่อและเรื่องราวของเยาวชนสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ที่ออกอากาศไปแล้วทางสถานีโทรทัศน์ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่นี่ทั้งวีดีโอและภาพนิ่ง
ค้นหาคนเก่งหัวใจแกร่ง
ปีที่ออกอากาศ
จังหวัด
เรียงลำดับ
มากไปน้อย
ตอน ศิลปินแบกฝัน
นายนิติพล สินสมบูรณ์ (บอม)
ตอน รสชาติชีวิต
ด.ช.อพิเชษร์ ก๊กตระกูล (จืด)
ตอน ลูกสาวหัวใจสู้
น.ส.สุภัสสร นัดชัยวงศ์ (เกด)
ตอน เด็กวัดยอดนักสู้
ดช. อภิชาติ จันเล็ก (ใหม่)
ตอน จับมือสู้
ด.ญ.สุภัศรา ทองถึง (ออม)
ตอน ฟ้าวันใหม่
ดญ.ชลธิชา สร้อยนาค (ฟ้า)
ตอน ลิเกเงินร้อย
ด.ญ.ประภัสสร หวลห้อย (อ้อม)
ตอน พี่ชายคนเก่ง
ดช.ไพศาล วงษ์คำ (นนท์)
ตอน มรสุมชีวิต
นส. สุนิสา ศรีพันดร (นิ่ม)
ตอน ใจเธอสู้
นส. ศิริมาภรณ์ บุญช่วง (มิ้นท์)
ตอน สู้เพื่อกันและกัน
ด.ช.ประสิทธิ์ แผนบุตร (เนฟ)
ตอน ไม่ทิ้งกัน
ด.ญ.กรรณิการ์ เยเบียง (กานต์)
ดูเพิ่มเติม