ทำเนียบคนเก่ง
รวบรวมรายชื่อและเรื่องราวของเยาวชนสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ที่ออกอากาศไปแล้วทางสถานีโทรทัศน์ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่นี่ทั้งวีดีโอและภาพนิ่ง
ค้นหาคนเก่งหัวใจแกร่ง
ปีที่ออกอากาศ
จังหวัด
เรียงลำดับ
มากไปน้อย
ตอน หนึ่งบาทต่อชีวิต
ด.ญ.นภัสสร ไชยสัตย์ (พลอย)
ตอน แม่คนที่สอง
ดญ. ปวีณ์นุช เต้าทอง (พัทยา)
ตอน ลูกสาวคนเกลาง
น.ส.พิชญ์สินี คำนวน (ปุ๋ม)
ตอน ร่มไทรแห่งความหวัง
ดช. นพดล มานหนับ (บีม)
ตอน ศิลปินแบกฝัน
นายนิติพล สินสมบูรณ์ (บอม)
ตอน รสชาติชีวิต
ด.ช.อพิเชษร์ ก๊กตระกูล (จืด)
ตอน ลูกสาวหัวใจสู้
น.ส.สุภัสสร นัดชัยวงศ์ (เกด)
ตอน เด็กวัดยอดนักสู้
ดช. อภิชาติ จันเล็ก (ใหม่)
ตอน จับมือสู้
ด.ญ.สุภัศรา ทองถึง (ออม)
ตอน ฟ้าวันใหม่
ดญ.ชลธิชา สร้อยนาค (ฟ้า)
ตอน ลิเกเงินร้อย
ด.ญ.ประภัสสร หวลห้อย (อ้อม)
ตอน พี่ชายคนเก่ง
ดช.ไพศาล วงษ์คำ (นนท์)
ดูเพิ่มเติม