บัณฑิตสานรัก
ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งสำคัญในชีวิต ของเยาวชนคนเก่งหัวใจแกร่ง
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ประจักร ปินตา
บัณฑิตสานรัก ปี 2551
ศิริพร ปินต๊ะวรรณา
บัณฑิตสานรัก ปี 2551
นำพล ไพรินทร์
บัณฑิตสานรัก ปี 2551
เครือวัลย์ กาฬสินธ์
บัณฑิตสานรัก ปี 2551
มณเฑียร จันทร์คำ
บัณฑิตสานรัก ปี 2550
บุญพา ไตรเพิ่ม
บัณฑิตสานรัก ปี 2550
วันวิสาข์ ลิลา
บัณฑิตสานรัก ปี 2550