ข้อคิดดีๆ
เด็กๆที่ผู้ปกครองให้อิสรภาพในการใช้อินเตอร์เน็ตโดยผู้ปกครองยังคงมีสวนร่วม มักมีแนวโน้มที่จะได้รับประสบการณ์ออนไลน์ที่สร้างสรรค์
ครอบครัวเปรียบเสมือนต้นไม้ ลูกหลานคือกิ่งก้านสาขาที่เติบโตไปคนละทิศทาง แต่ยังคงอยู่บนฐานรากของครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เครดิต... getgenius.quote
ครอบครัวจันทร์ชูเชิด
เปรียบเหมือนคู่ลีลาศ ที่เต้นฉวัดเฉวียงทั้งในเรื่องงาน ครอบครัว คู่รัก และเวลาส่วนตัวอย่างมีความสุข ด้วยลีลาที่นุ่มนวล
ดูเพิ่มเติม