กิจกรรมสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่งสัญจร
นำตัวอย่างเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู และขยันทำงานหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาเผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและ เยาวชนไทย ยังโรงเรียน สถานสงเคราะห์และสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต มีความกตัญญู ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมไทยต่อไปในอนาคต
กิจกรรม สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่งสัญจร
นำตัวอย่างเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู และขยันทำงานหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาเผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและ เยาวชนไทย ยังโรงเรียน สถานสงเคราะห์และสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต มีความกตัญญู ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมไทยต่อไปในอนาคต
ดูเพิ่มเติม