ภาพยนตร์โฆษณา ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว
จุดประกายความคิดและมุมมองผ่านสปอตโทรทัศน์ เพื่อให้ทุกคนระลึกถึงความสำคัญของครอบครัวโดยเฉพาะผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรา เอไอเอสเชื่อมั่นว่าเมื่อครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยก็จะแข็งแรงไปด้วย
สปอตโทรทัศน์ จุดประกายความคิดและมุมมองเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
ในปี 2557 ต่อเนื่องปี 2558 เอไอเอส ผลิตสปอตทีวีสานรัก ชุด “แรงบันดาลใจ” รวม 3 เรื่อง ภายใต้แนวคิด “แรงบันดาลใจจากครอบครัว สร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ” ประกอบด้วยเรื่อง "สับปะรด" "ถั่วงอก" และ "นางรำ"
ดูเพิ่มเติม