เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก สานรักเพื่อน้องพิการ
เอไอเอสเชื่อว่าเด็กทุกคนสมควรได้รับความสุขสนุกสนาน รวมถึงเด็กพิการทางร่างกายและสมองตราบเท่าที่เขายังสามารถรับรู้ได้ ในวันเด็กแห่งชาติของทุกปี เราจึงเชิญกลุ่มเยาวชนดังกล่าวมาร่วมสนุกในงานวันเด็กที่เอไอเอสจัดขึ้นเป็นพิเศษในกรุงเทพฯ พร้อมกับงานวันเด็กที่จัดขึ้นทั่วประเทศ โดยสำนักงานบริการเอไอเอสทุกสาขาร่วมใจกันมอบความสุขให้เด็กปกติทั่วไป
เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก สานรักเพื่อน้องพิการ
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เอไอเอส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของครอบครัวที่ต้องดูแล ให้ความรัก ความอบอุ่น ตลอดจนให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ จึงได้จัดงาน “เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก” เป็นประจำทุกปี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา และได้จัดขึ้นที่สำนักงานบริการเอไอเอสทุกสาขาทั่วประเทศ

ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดงานคือ นอกเหนือจากกลุ่มเด็กปกติทั่วไปแล้ว เอไอเอสมุ่งเน้นกลุ่มเด็กที่บกพร่องทางสมอง อวัยวะแขนขา / การมองเห็น (ตาบอด) และการได้ยิน (หูหนวก) เพราะตระหนักว่าเยาวชนกลุ่มนี้ควรจะได้รับการดูแล และให้ความสำคัญในโอกาสวันเด็กแห่งชาติเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป จึงได้เริ่มต้นจัดงาน “เอไอเอสยิ้มหวานวันเด็ก สานรักเพื่อน้องพิการ” ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา
ดูเพิ่มเติม

ปี 2548 เอไอเอสนำเด็กบกพร่องทางร่างกายจากบ้านนนทภูมิ จำนวน 50 คน ไปทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์ดูชีวิตสัตว์น้ำ สัตว์ป่า ฯลฯ ณ บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2547 เพื่อสานความฝันของน้องๆให้เป็นจริง     

ปี 2549  จัดกิจกรรมมอบความสุขให้แก่เด็กๆด้วยซุ้มเกมส์ การแสดงมายากล มอบของขวัญ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ภายในโรงเรียนปัญญาวุฒิกร และ โรงเรียนสอนคนตาบอด  เมื่อวันที่ 10 และ 12 มกราคม 2549 พร้อมกันนี้ ยังได้จัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆที่มีความบกพร่องทางร่างกายจากมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ จำนวน 400 คน ณ ลานจอดรถ อาคารชินวัตร 1 ส่วนที่สำนักงานบริการ เอไอเอสในส่วนภูมิภาคก็ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ให้แก่เด็กพิการทั่วประเทศด้วยเช่นกัน

ปี 2550 ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศ ทำให้บริษัทฯงดจัดกิจกรรม ณ ลานจอดรถอาคารชินวัตร 1  เปลี่ยนเป็นจัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กให้แก่น้องๆ พิการ  ณ โรงเรียนราชานุกูล โรงเรียนศรีสังวาลย์  โรงเรียนประชาบดี  และบ้านเฟื่องฟ้า ส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมมอบของขวัญให้แก่น้องๆ พิการ ณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ เช่นกัน

ปี 2551 บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรมเอไอเอสยิ้มหวานวันเด็ก สานรักเพื่อน้องพิการ อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปีดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จสวรรคต จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานจากกิจกรรมรื่นเริงเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของขวัญให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์แทน เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในส่วนภูมิภาคมีการจัดกิจกรรมมอบของขวัญให้แก่น้องๆ พิการ ณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ เช่นกัน

ปี 2552 - 2557 กิจกรรมเอไอเอสยิ้มหวานวันเด็ก สานรักเพื่อน้องพิการ กลับมาจัดกิจกรรมอย่างสนุกสนานให้แก่เด็กๆอีกครั้ง  โดยในกรุงเทพฯจัดขึ้น ณ ลานจอดรถอาคารชินวัตร 1 ส่วนในภูมิภาคจัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถานสงเคราะห์เด็กพิการต่างๆ โดยนำกิจกรรมการแสดงจากพี่ๆเอไอเอส มายากล มอบของรางวัล กิจกรรมเวิร์คช้อปต่างๆ รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ ด้วย

ปี 2558 - 2559  กิจกรรมเอไอเอสยิ้มหวานวันเด็ก สานรักเพื่อน้องพิการในพื้นที่ กทม. ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมด้วยการพาน้องๆจากสถานสงเคราะห์ไปทัศนศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ โดยมีพนักงานจิตอาสาร่วมเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องๆตลอดกิจกรรม ดังนี้

         ปี 2558 จัดกิจกรรม ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์  
         ปี 2559 จัดกิจกรรม ณ คิดซ์ซาเนีย

สำหรับในภูมิภาค ยังคงจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวมถึงการมอบของขวัญให้แก่หน่วยงานต่างๆในพื้นที่อีกด้วย

เจตนารมณ์
ตามที่เอไอเอสได้ดำเนินโครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัว ด้วยความเชื่อมั่นว่าครอบครัวที่อบอุ่นสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ และเยาวชนก็เป็นหัวใจสำคัญของครอบครัวที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลให้ความรักความอบอุ่น รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจในทางที่ถูกต้อง เพื่อเป็นรากฐานที่ดีให้แก่สังคมไทยต่อไปในอนาคต ดังนั้นในวันเด็กแห่งชาติทุกปีเอไอเอสได้จัดกิจกรรมวันเด็กโดยใช้ชื่องานว่า “เอไอเอสยิ้มหวานวันเด็ก” ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา และได้จัดขึ้นที่สำนักงานบริการเอไอเอสทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีรูปแบบกิจกรรมคือการเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่เยาวชน เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แก่ครอบครัว

     สำหรับวันเด็กแห่งชาติตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา เพราะตระหนักดีว่าเยาวชนกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเด็กปกติทั่วไป หากได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและการให้โอกาสในทางที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
          1) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
          2) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
          3) เพื่อส่งเสริมให้สังคมเห็นความสามารถของเด็กพิการ

กลุ่มเป้าหมาย
          1) กลุ่มเด็กพิการ
          2) กลุ่มเด็กปกติทั่วไป
          3) กลุ่มครอบครัว
          4) ประชาชนทั่วไป
          5) หน่วยงานรัฐ
          6) สื่อมวลชนต่างๆ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
          1) ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
          2) เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง
          3) เด็กพิการได้รับการยอมรับในสังคมเพิ่มมากขึ้น
          4) โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น