เอไอเอส หัวใจอาสา พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสาเลือกทำกิจกรรมเพื่อสังคมในแบบที่ตนเองชอบ
เอไอเอส หัวใจอาสา พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแม่ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู วันที่ 11 สิงหาคม 2558
ดูเพิ่มเติม