รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
เครื่องยืนยันความตั้งใจจริงในการให้บริการของเรา คือรางวัลจากหลายสถาบันที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนรางวัลเกียรติยศ สำหรับกิจกรรมตอบแทนสังคม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราไม่เคยลืมในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
ดูทั้งหมด
ประเภทรางวัลทั้งหมด
2561
รางวัลหุ้นยั่งยืน 2018
AIS รับรางวัลหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2561
รางวัลหุ้นยั่งยืน 2018
2560
AorSorMor Online Wins WSIS Prizes 2017 from ITU and UN
AorSorMor Online application by AIS received the Winner of WSIS Prizes 2017 under E-Employment category featuring digital innovation for sustainable development that improves process in working, learning, and healthcare in 2017.
2560
อสม.ออนไลน์ นวัตกรรมไทย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจาก ITU และ UN
“อสม.ออนไลน์” แอปพลิเคชันด้านสาธารณสุขของไทย คว้ารางวัล WSIS 2017 Prizes Winner จากเวทีระดับโลกระดับโลกคือองค์การสหประชาชาติ (UN) และสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) ตอบโจทย์การนำนวัตกรรมดิจิทัลพัฒนางานสาธารณสุขไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ
2560
แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ จากเอไอเอส คว้ารางวัลดีเด่นสาขาโครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ รับรางวัลดีเด่นสาขาโครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Business Sustainability Projects) จาก แอป อสม.ออนไลน์ ในงาน Thailand ICT Excellence Awards 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน
2560
เอไอเอส รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2017
เอไอเอส รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2017 ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม มีการบริหารจัดการที่โดดเด่น และเป็นองค์กรตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือ เออาร์ไอพี
2560
เอไอเอส รับรางวัล Global HR Excellence award จาก World HRD Congress
เอไอเอส รับรางวัล Global HR Excellence award 2017 สาขาการบริหารดูแลสุขภาพของพนักงานในองค์กรดีเยี่ยม (Managing Health at Work Awards) จาก World HRD Congress ซึ่งเป็นองค์กรด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและแนวปฎิบัติด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับนานาชาติ โดยมี Dr.Arun Arora, Chairman, Edvance Pre-School Pvt.Ltd. & Emeritus Chairman, World HRD Congress เป็นผู้มอบรางวัล ณ กรุงมุมไบ ประเทศอินเดีย
2560
เอไอเอส รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
เอไอเอส รับรางวัล "บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น" (Outstanding Investor Relations Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากงานประกาศรางวัล “SET Awards 2016” ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร
2560
เอไอเอส คว้ารางวัล “Hall of Fame Brand 2017” แบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคเป็นอันดับ 1 มากถึง 17 ปี
เอไอเอส รับรางวัล “Hall of Fame Brand 2017” ในฐานะแบรนด์ที่ได้รับความนิยมและความน่าเชื่อถือจากการมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม มีนวัตกรรมใหม่ๆนำเสนอสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ และมีอัตราผลประกอบการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถครองใจผู้บริโภคได้เป็นอันดับ 1 จากเวที Thailand’s Most Admired Brand มากถึง 17 ปี จากผลการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยนิตยสารแบรนด์เอจ
2560
เอไอเอส รับรางวัล The Most Powerful Brand of Thailand 2016 ปีที่ 3
เอไอเอส รับรางวัล “The Most Powerful Brands of Thailand 2016” ในฐานะแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ทรงพลัง เป็นที่ชื่นชอบ มีภาพลักษณ์ที่ดี และมีจำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม สำรวจจากผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดูเพิ่มเติม