เว็บมาสเตอร์ทักทาย

 


อาทิตย์ที่แล้ว ผมได้อ่านข่าวน้องปันปัน เด็กอัจฉริยะ

อายุเพียง 2 ขวบ 9 เดือน สามารถอ่านตัวเลขจาก 1 ถึง 50 เป็นภาษาอังกฤษ


  
      
  
 เว็บมาสเตอร์ทักทาย
15-21 กรกฎาคม 2556

อาทิตย์ที่แล้ว ผมได้อ่านข่าวน้องปันปันเด็กอัจฉริยะ อายุเพียง 2 ขวบ 9 เดือน เรียนอยู่ชั้นอนุบาล 1 ในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สามารถอ่านตัวเลข 1 ถึง 50 เป็นภาษาอังกฤษ เวลาน้องปันปันเดินผ่านเห็นสิ่งของต่างๆ สามารถพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นภาษาไทยได้ด้วย

ความเป็นอัจฉริยะนี้น่าจะติดตัวมาตั้งแต่เกิด โดยมีคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น้องปันปันที่บ้าน ทำให้สมองของน้องพัฒนาอย่างรวดเร็ว

บทบาทสำคัญของพ่อแม่ คือจัดหาเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาสมองลูก ให้ลูกได้ฝึกทักษะด้านต่างๆทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ เพื่อเติบโตเป็นเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถและอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข

การอ่านเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กุมารแพทย์หลายท่านมีความเห็นตรงกันว่า มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองและจินตนาการของเด็ก สัปดาห์นี้มีงาน เทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน ระหว่างวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย มีหนังสือดีๆน่าอ่านหลายเล่ม มาช่วยกันปลูกฝังนิสัยการอ่านให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะครับ

ต้นเดือนที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้มอบรางวัลรายการส่งเสริมเด็กและเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่รายการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ผลิตรายการโดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ในฐานะที่เป็นรายการส่งเสริมเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว ให้ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสร้างแบบอย่างที่ดีแก่สังคมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของพวกเราครับ

โครงการเอไอเอสแนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปีที่ 6 กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเข้าอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน ทั้งด้านบุคลิก การวางตัว การแต่งตัว การตอบคำถามสัมภาษณ์ รวมถึงการเขียนประวัติส่วนตัว (resume) ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้โดยคลิกไปที่เว็บ www.sarnrak.net


ขณะเดียวกัน โครงการเรารักษ์ต้นน้ำ ปีที่ 4 กำลังเชิญชวนให้นักเรียนทั่วประเทศส่งโครงงานหัวข้อ ‘โรงเรียนรักษ์ต้นน้ำเจ้าพระยา’ เพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน ชิงเงินรางวัลกว่าสองแสนบาท สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บสานรักเช่นกันครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า


เว็บมาสเตอร์สานรัก

 
  

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556