ภาษาไทยEnglish
ความเป็นมา เอไอเอส เพื่อสังคม ปฏิทินสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ครอบครัวคุยกัน บล็อกโพสต์ & โหวต
   
คุณอยู่ที่ | หน้าแรกสานรัก >> ปฏิทินสานรัก 29 พฤศจิกายน 2558
ปฏิทินสานรัก
ปฏิทินกิจกรรมปี 2551 ปฏิทินกิจกรรมปี 2552 ปฏิทินกิจกรรมปี 2553 ปฏิทินกิจกรรมปี 2554 ปฏิทินกิจกรรมปี 2555 ปฏิทินกิจกรรมปี 2556 ปฏิทินกิจกรรมปี 2557 ปฏิทินกิจกรรมปี 2558
 

ปฏิทินสานรักประจำเดือนนี้

ปฏิทินกิจกรรมปี 2554  
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 13 ตุลาคม 2554
  
ผลตัดสินประกวดเรียงความ แรงบันดาล  
ใจจากคนเก่งหัวใจแกร่ง ประกาศผลแล้วครับ! คณะกรรมการต้องคร่ำเคร่งกับการอ่านเรียงความที่มีนักเรียนส่งเข้าประกวดเป็นจำนวนกว่า 1,000 เรื่องจากทั่วประเทศ แล้วคัดเหลือ 18 คนสุดท้ายเพื่อมอบทุนการศึกษา 4 ระดับคือ ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น และมัธยมปลาย 

คลิกที่ 'รางวัล' เพื่ออ่านบทความที่ส่งเข้าประกวด

ประถมต้น (ป.1
– ป.3)

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (1 0001) ด.ญ.มนฑิตา นวมพะเนียด ป.2 ร.ร.อนุบาลกิติยา (มหาสารคาม)
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 (1 0002) ด.ญ.พิชชากร องกิตติกุล ป.2 ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์(กทม.)
รางวัลชมเชย 1 (1 0003) ด.ญ.ศศิภา กุณามา ป.2 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

ประถมปลาย (ป.4 – ป.6)

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (2 0005) ด.ญ.จันทิมา ทิวาวงค์ ป.5 ร.ร.บ้านทัพหลวง (สระแก้ว)
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 (2 0006) ด.ญ.รุ่งทิพย์ คุณทะวงษ์ ป.6 ร.ร.บ้านทัพหลวง (สระแก้ว)
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 (2 0007) ด.ช.สิรวิชญ์ ยินดีตระกูล ป.6 ร.ร.เทพอักษร (กทม.)
รางวัลชมเชย 1 (2 0010) ด.ญ.กรองกมล ฤทัยมาศ ป.5 ร.ร.อนุบาลนครนายก (นครนายก)
รางวัลชมเชย 2 (2 0001) ด.ญ.วีรยา ศรีคำ ป.6 ร.ร.บ้านทัพหลวง (สระแก้ว)

 

มัธยมต้น (ม.1 – ม.3)

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (3 0082) น.ส.อัชฌาลินี เวยสาร ม.3 ร.ร.พังโคนวิทยาคม (สกลนคร)
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 (3 0059) น.ส.เนตรทราย จันยมิตรี ม.3 ร.ร.บางปะอิน“ราชานุเคราะห์ 1” (อยุธยา)
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 (3 0077) น.ส.กรสุภา เวชภันธ์ ม.3 ร.ร.เทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร 15 (ยโสธร)
รางวัลชมเชย 1 (3 0075) ด.ช.ชาติไทย พุ่มอิ่ม ม.3 ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม (พิษณุโลก)
รางวัลชมเชย 2 (3 0032) ด.ญ.เอมอร มังกรทอง ม.3 ร.ร.มัธยมวัดดอนตูม (ราชบุรี)

 

มัธยมปลาย (ม.4 – ม.6)

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (4 0338) น.ส.น้ำฝน บัวหิรัญ ม.5 ร.ร.นครขอนแก่น (ขอนแก่น)
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 (4 0270) น.ส.กนกวรรณ แซ่เหลียง ม.5 ร.ร.คณะราษฎรบำรุง (ยะลา)
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 (4 0223) น.ส.วาสนา ชะเอม ม.5 ร.ร.บ้านลาดวิทยา (เพชรบุรี)
รางวัลชมเชย 1 (4 0257) นายวสุทิน ขอดแก้ว ม.4 ร.ร.ปัว (น่าน)
รางวัลชมเชย 2 (4 0586) น.ส.นรีพร โพยนอก ม.4 ร.ร.ศรีราชา (ชลบุรี)

 

รางวัล

รางวัลทุนการศึกษาจำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 62,000 บาท จะแบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท

รางวัลระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 3,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 2,000 บาท

 • รางวัลชมเชย 1 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท

รางวัลระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 3,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 2,000 บาท

 • รางวัลชมเชย 1 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท

รางวัลระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุนการศึกษา 5 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 8,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 3,000 บาท

 • รางวัลชมเชย 1 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1,500 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1,500 บาท

รางวัลระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทุนการศึกษา 5 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 8,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 3,000 บาท

 • รางวัลชมเชย 1 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1,500 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1,500 บาท


สำหรับ 20 บทความที่ได้รับรางวัล จะได้ตีพิมพ์ลงในวารสารสานรัก และเผยแพร่ใน www.sarnrak.net

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-299-5000 ต่อ 4124-6, 5831-2กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
บอกรักพ่อ ขี่สองล้อเที่ยวบางกะเจ้า วันพ่อปีนี้มาชวนคุณพ่อไปสูดอากาศบริสุทธิ์
ส่งความสุขรับปีใหม่ ให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินกับเอไอเอส
ลอยกระทง
สานรักชวนทุกครอบครัว ตะลุยฟาร์มตามหาแรงบันดาลใจ ใน เอไอเอส แฟมิลี่ วอล์ค แรลลี่ ครั้งที่ 15
เทศกาลวันแม่ 12 สิงหาปีนี้ สานรักชวนคุณย้อนกลับไปวันวานที่คุณแม่เคยทำบางสิ่ง
“ความรักที่มีต่อกันในครอบครัว คือ พลังที่ยิ่งใหญ่”


 
หน้าแรกสานรัก | ความเป็นมา | เอไอเอส เพื่อสังคม | ปฏิทินสานรัก | คนเก่งหัวใจแกร่ง | ครอบครัวคุยกัน | บล็อก | โพสต์ & โหวต | ติดต่อสานรัก | แผนผังเว็บไซต์
GSM ADVANCE | ONE-2-CALL! | GSM 1800 | SAWASDEE | MPAY | SMART SOLUTIONS | SMART SME | MFA | PHONE ONE
©สงวนสิทธิ์ 2552 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)